Prevádzkovanie automatov


E-shop

facebook

Akcia

Akcia

Zaujímavosti

Udalosti a firma

o firme

Firma Kávomaty, s.r.o. bola založená v roku 1992 fyzickou osobou Ing. Petrom Grondžákom v Kežmarku. V roku 1996 zmenila svoju právnu formu na právnickú osobu - spoločnosť s ručením obmedzeným.

So svojou dlhoročnou praxou v poskytovaní vendingových služieb na Slovenskom trhu postupne vybudovala 6 pobočiek situovaných v Kežmarku, Bratislave, Trenčíne, Zvolene, Košiciach a v Humennom.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

Naše automaty sú vhodné do domácností, úradov, firiem, inštitúcií, kancelárií, ktorým dokážu dotvoriť imidž.

Výrobou teplých a chladených nealkoholických nápojov – kávy, čaju, instantných polievok, sirupových nápojov, kávových, čokoládových nápojov a poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia dokážu zabezpečiť pitný režim a základný stravovací servis.

Spoločnosti sa podarilo dostať do povedomia zákazníkov kvalitnými produktmi za primerané ceny, operatívnym zásobovaním a zabezpečovaním servisu do 24 hodín. Na Slovensku má inštalovaných stovky nápojových automatov a postupným rozširovaním trhového priestoru získala dominantné postavenie na slovenskom trhu.

Silnou stránkou firmy je znalosť trhu podložená prieskumom, skúsený a odborne zdatný menežment, stabilizovaný tím pracovníkov s viacročnými skúsenosťami v odbore.

Firma má vybudované dobré dodávateľsko - odberateľské vzťahy. V súčasnosti má približne 900 stálych zákazníkov. K významným obchodným partnerom patria veľké súkromne spoločnosti, výrobne podniky doma i v zahraničí, bankové inštitúcie, sieť čerpacích staníc, štátne, verejnoprávne, spoločenské a iné inštitúcie. K významným dodávateľom zo zahraničia patria firmy z Talianska, k odberateľom Ukrajina a Moldavsko. Kávomaty sú aktívnym členom Združenia priemyselných podnikateľov v SR, Slovensko-Francúzskej obchodnej komory, Hospodárskeho klubu – Neformálne ekonomické fórum Poprad, Slovesnkej vendingovej asociácie, Združenia pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Kežmarok.

Spoločnosť Kávomaty, s.r.o. okrem obchodných vzťahov rozvíja aj vzťahy spoločenské a podieľa sa v nemalej miere na správe vecí verejných, na rozvoji mesta i regiónu a podporuje neziskové organizácie, ktoré venujú ľuďom s hendicapom, sociálne odkázaných, najmä deťom, napr. UNICEF, Slovenskú humanitnú radu.

Spolupracujte s nami! kavomaty mapka rozvozov
OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
Bratislavský, Trnavský kraj
0911 031 865,
0903 642 255
Nitriansky, Banskobystr. kraj
0903 737 802,
0903 905 184
Trenčiansky, Žilinský kraj
0903 908 028,
0911 337 980
Prešovský kraj
0903 626 110,
0903 621 961
Košický kraj
0911 460 093,
0903 601 035
NAŠE POBOČKY
BRATISLAVA
HUMENNÉ
KEŽMAROK
KOŠICE
TRENČÍN
ZVOLEN
PARTNERI V ZAHRANIČÍ
POĽSKO
UKRAJINA
banner
certifikát
certifikát